Huidige coronamaatregelen – Current covid measures

We zijn open!

Beste VanMarcoklanten,

Vanaf 26 juni 2021 is het gebruik van een mondkapje in onze kapsalon niet langer verplicht. De voorwaarden voor je bezoek aan VanMarco hebben we aangepast. Je leest ze hier.

Via de afsprakenknop kun je je afspraak boeken. Tot gauw!

Met vriendelijke groeten, het VanMarco-team.

We are open!

Dear VanMarco clients,

From June 26, 2021, the use of a mouth cap in our salon is no longer mandatory. We have adjusted the conditions for your visit to VanMarco. You can read them here.

You can use the appointment button in order to schedule your next appointment. See you soon!

Warm regards, the VanMarco team.

NEDERLANDS

We zijn open. Anders dan je gewend bent. Door social distancing – de bekende 1,5 meter – minder klanten en personeel tegelijkertijd in de salon. Dat kost ruimte en tijd. Daarom kunnen we per dag minder afspraken aannemen en werken we met een strak tijdschema.

ONZE HYGIËNEMAATREGELEN (opgesteld door ANKO en RIVM)
 • Volg onze hygiënemaatregelen op voor jouw en onze gezondheid.
 • Bij verkoudheid en/of koorts, hoesten, keelklachten, benauwdheid/kortademigheid (de aan corona gerelateerde klachten) en aanhoudende hoofdpijnklachten: kom niet en annuleer je afspraak (liefst een dag van tevoren).
 • Kom op tijd. We werken met een strak tijdsschema.
 • Kom alleen.
 • Desinfecteer je handen bij de desinfecteerzuil.
 • Beantwoord onze triagevragen.
 • Hang zelf je jas op.
 • Houd 1.5 meter afstand.
 • Volg altijd onze aanwijzingen op.
 • Denk met ons mee en help ons de maatregelen te handhaven.
ENGLISH

We’re back. Unlike you’re used to. Due to social distancing – the well-known 1.5 meters – we can admit fewer customers and staff at the same time in our salon. We need more space and time to do our work. That’s why we accept fewer appointments per day and work with a tight timeschedule.

OUR HYGIENE MEASURES (drawn up by ANKO and RIVM)
 • Follow our hygienic measures, for your own and our health.
 • In case of a cold and/or fever, cough, sore throat, shortness of breath (the covid19 related complaints): do not come and cancel your appointment (preferably a day in advance).
 • Be on time. We work with a tight time schedule.
 • Come alone.
 • Disinfect your hands at the disinfection station.
 • Answer our triage questions.
 • Put away your coat yourself.
 • Keep 1.5 meters distance.
 • Follow our instructions/directions during your appointment.
 • Think along with us and help us enforce the measures.